Công tác văn thư lưu trữ trong chuyển đổi số hiện nay

Công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong quá trình hoạt động mỗi cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng hầu hết các công việc từ chỉ đạo, điều hành, quyết định, …

Công tác văn thư lưu trữ trong chuyển đổi số hiện nay Read More »