Phân tích dữ liệu

Phân tích Dữ liệu là một quá trình kiểm tra, làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu với mục tiêu khám phá thông tin hữu ích.

Phát triển công nghệ

Các giải pháp tiêu biểu

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Phân tích thống kê các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dự báo kết quả kinh doanh kỳ tiếp theo.

Hỗ trợ quản lý HRM doanh nghiệp

Gợi ý nhân sự có thể đảm nhận tốt một công việc chỉ định, hỗ trợ gợi ý mức lương tự động phù hợp với mức lương chi trả.

Phân nhóm khách hàng, người dùng

Phân nhóm thành các nhóm khác nhau để có chế độ chăm sóc khách hàng hợp lý.

Dự báo

Dự báo tín dụng khách hàng, dự đoán tự động xem khách hàng có khả năng nợ xấu, cảnh báo tự động.

Dự đoán

Dự đoán giá cả nhà đất, chứng khoán

Tự động gợi ý

Tự động gợi ý các sản phẩm cho khách hàng

Nâng cao hiệu quả kinh doanh

Đưa ra các thông tin trợ giúp doanh nghiệp

Technology Advantage

Ưu điểm công nghệ

Mô hình AI tiên tiến

Các mô hình AI hỗ trợ tự động nhiều tác vụ quan trọng cho doanh nghiệp: gợi ý sản phẩm, chăm sóc quảng cáo khách hàng theo nhóm, dự báo khả năng mua bán khách hàng,…

Độ chính xác cao

Cơ chế học máy cho kết quả dự đoán, đánh giá nhanh chóng, độ chính xác > 90%.

Liên hệ với chúng tôi

TC Software luôn sẵn sàng lắng nghe yêu cầu từ quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ.

Scroll to Top