Hệ thống số hóa, thu nhận, lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu

Lợi ích

Lưu trữ tài liệu

Hỗ trợ scan trực tiếp hoặc upload tài liệu trực tuyến.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Hỗ trợ sao lưu và backup dữ liệu theo lịch trình định sẵn hoặc thủ công.

Phân loại tài liệu

Hỗ trợ các công cụ nhận dạng tự động cho phép phân loại tài liệu dễ dàng.

Tra cứu tìm kiếm tài liệu

Hỗ trợ trích xuất nội dung từ tài liệu, giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm.

Tạo báo cáo thống kê

Tổng quát và chi tiết tài liệu theo ngày, tháng, năm, phòng ban, loại tài liệu, số lượng công việc và thậm chí theo từng người dùng.

Bảo mật thông tin

Thông tin được lưu trữ, mã hóa các file dữ liệu và đặt mật khẩu.

Quản lý kho 3D

Cho phép người dùng biết chính xác vị trí của tài liệu tại kho của doanh nghiệp.

Đúng nghiệp vụ doanh nghiệp

Dễ dàng tùy chỉnh nghiệp vụ theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Ưu điểm nổi bật

OCR

Công nghệ nhận dạng ký tự quang học OCR đối với tiếng Việt, nhận dạng và trích xuất thông tin.

Readtime

Công nghệ kết nối thời gian thực (realtime)

ElasticSearch

Công nghệ tìm kiếm Searchengine, ElasticSearch

TWAIN SCAN

Công nghệ TWAIN SCAN cho phép tích hợp với các dòng máy scan khác nhau.

Liên hệ với chúng tôi

TC Software luôn sẵn sàng lắng nghe yêu cầu từ quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ.

Scroll to Top