Nhận dạng chữ, số viết tay

Thường được sử dụng trong việc nhận dạng thông tin từ các hồ sơ, tài liệu dạng biểu mẫu. Trên các tài liệu dạng này, một số thông tin được điền bằng tay tại các vị trí cố định.

Phát triển công nghệ

Các giải pháp tiêu biểu

Nhận dạng số viết tay

Nhận dạng một chữ viết tay rời rạc hoặc liền nhau

Phân hoạch chữ viết tay: Tự động phân vùng chữ, số viết tay và giá trị nhận dạng.

Technology Advantage

Ưu điểm nổi bật

Công nghệ AI

Sử dụng AI để bóc tách thông tin tự động điền vào các form đăng ký theo từng nghiệp vụ, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, làm thủ tục của khách hàng.

Deep Learning

Sử dụng Deep Learning cho phép tự động chỉnh sửa nhằm nâng cao độ chính xác.

Machine Learning

Nhận dạng chữ in trên các tài liệu dạng ảnh, bóc tách trường thông tin cần thiết trên văn bản, form mẫu.

Độ chính xác cao

Nhận dạng các trường thông tin viết tay chính xác tới 98%. Nhận dạng chữ viết tay chính xác trên 90%.

Tính đa dạng nhận diện

Nhận diện đa dạng chữ viết tay: Tiếng Việt, chữ số, dạng chữ cái trong ô, nhận dạng chữ viết tay rời rạc trong biểu mẫu, nhận dạng một từ viết liền.

Liên hệ với chúng tôi

TC Software luôn sẵn sàng lắng nghe yêu cầu từ quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ.

Scroll to Top