Công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động

Là giải pháp nhận dạng và bóc tách thông tin tự động cho phép xử lý dữ liệu trong thời gian ngắn. Các ảnh đầu vào qua xử lý cho ra dữ liệu văn bản, metadata để lưu trữ hoặc tích hợp các hệ thống khác.

Phát triển công nghệ

Các giải pháp tiêu biểu

Giải pháp bóc tách thông tin

Giải pháp bóc tách biểu mẫu

Giải pháp bóc tách CMND, CCCD

Giải pháp bóc tách thông tin sổ đỏ

Giải pháp bóc tách thông tin giản đồ

Giải pháp phân tích và tìm kiếm theo ảnh

Phân loại tài liệu tự động dựa trên công nghệ phân tích cấu trúc tài liệu

Các giải pháp khác theo yêu cầu

Technology Advantage

Ưu điểm công nghệ

98%

Nhận dạng Tiếng Việt chính xác lên đến 98%

90%

Số hóa giản đồ, hình ảnh đạt độ chính xác trên 90%

6s/trang

Hiệu suất song song, đạt hiệu suất 6s/trang

Free-form

Bóc tách dữ liệu tự động khôi phục thuộc biểu mẫu tài liệu

Hệ thống tự động

Cơ chế học máy giúp hệ thống tự động nâng cao độ chính xác

PDF 2 lớp

Tạo PDF 2 lớp (PDF Searchable)

SDK, API/Webservice

Dễ dàng tích hợp với các hệ thống phần mềm nghiệp vụ có sẵn

24/7

TC luôn hỗ trợ khách hàng 24/7

Liên hệ với chúng tôi

TC Software luôn sẵn sàng lắng nghe yêu cầu từ quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ.

Scroll to Top