Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Nhật Bản – Cơ hội và Thách thức

Đại dịch vừa qua là nguồn động lực, tác động mạnh mẽ đến quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên thế giới, trong đó có Nhật Bản. Có thể nói, chuyển đổi số đã đem đến những thay đổi tích cực về hoạt động và vận hành cho các doanh nghiệp và tổ chức, đồng thời cũng mang lại những ảnh hưởng tích cực và lợi ích cho mọi người. Theo Reuter, đất nước Nhật Bản nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đã và đang định vị chuyển đổi số là một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của mình.

Vậy thực trạng hiện nay về chuyển đổi số tại đất nước Nhật Bản đang diễn ra như thế nào? Liệu có sự khác biệt nào giữa chuyển đổi số tại Nhật Bản và Việt Nam không, từ những thuận lợi, cho đến khó khăn, thách thức cũng như cơ hội của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nói riêng? Đâu là tiêu chí mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất cần quan tâm khi lựa chọn đối tác đồng hành trong hành trình chuyển đổi số của mình?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top