Chuyển đổi số 4.0 và những hiểu lầm khiến doanh nghiệp sai đường

Chuyển đổi số 4.0 là cụm từ được rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhắc đến trong một vài năm gần đây. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức đang hiểu sai về chuyển đổi số. Cùng FSI tìm hiểu ngay về những hiểu lầm khiến doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi số sai đường trong bài viết dưới đây!

Hiểu đúng về chuyển đổi số 4.0
Trên thực tế, cụm từ chuyển đổi số 4.0 là không chính xác. Đây chính là hiểu lầm đầu tiên mà nhiều người mắc phải. Vậy chuyển đổi số 4.0 là gì? Cụm từ “chuyển đổi số 4.0” cần được hiểu đúng là: Chuyển đổi số được coi là một xu hướng tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (thường được hiểu là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0).

Vậy chuyển đổi số là gì? Các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân có thể hiểu chuyển đổi số là một sự đổi mới kinh doanh được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), cung cấp những cách mới để hiểu, quản lý và chuyển đổi cho các hoạt động kinh doanh của họ.

Chuyển đổi số (Digital transformation) được hiểu là ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số như điện toán đám mây (cloud), dữ liệu lớn (Big data),… vào mọi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp nhằm đưa lại hiệu suất cao, thúc đẩy phát triển doanh thu và thương hiệu.

Chuyển đổi số không phải đơn thuần thay đổi cách thực hiện công việc từ thủ công truyền thống (ghi chép trong sổ sách, họp trực tiếp,…) sang vận dụng công nghệ để giảm thiểu sức người. Trên thực tế, chuyển đổi số đóng vai trò thay đổi tư duy kinh doanh, phương thức điều hành, văn hóa tổ chức,…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top